Werkwijze
Les-Voertuig
Geslaagd
Gratis Proefles
Contact
verkeersschool peter brugge
Les-Camera
2ToDrive
Faalangst
Tarieven
                        Les-Camera

Aangesloten bij de BOVAG
Verkeersschool Peter Brugge wil zich onderscheiden van de overige rij-scholen.
Met dit camera systeem wordt het rij-en kijkgedrag van de leerling opgenomen ,
deze is direct na de verkeerssituatie af te spelen in de lesauto.
De leerling begrijpt , herkend direct de situatie waar het zich afspeeld.
Zodoende geen pen en papier meer nodig om bewuste verkeerssituatie’s uit te tekenen ,
waar veel onnodige tijd in gaat zitten.
De lestijd kan efficiënter gebruikt worden.
De opgenomen les komt op een speciaal geprepareerd SD-card / USB , welke de leerling
na iedere les mee naar huis neemt.Dus privacy gewaarborgt.

De leerling kan de rijles als het ware herbeleven (zelf analyserend).

Deze SD-card / USB blijft eigendom van Verkeersschool Peter Brugge en is “GRATIS” de leerling
betaald eenmalig € 10,- , na het beëindigen van de rij-opleiding krijgt men de € 10,- terug
mits de SD-card / USB in ongeschonden staat wordt ingeleverd.

De leerling is vrij om van dit systeem gebruik te maken , “Geen Verplichting”.

Voordelen:           * Verhoging Slagingspercentage.
                               * Efficiënter lesgeven , duidelijke uitleg met beeld.
                               * Sd-card mee naar huis , herbeleven rijles.
                               * Kwaliteit  , Veiliger en bewuster Rijgedrag.
“Betere les-begeleiding middels een dubbel Camera Systeem in de auto.”

Privacy Policy Verkeersschool Peter Brugge